Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybavíte

Ohlásenie stavebných úprav
 image2018-04-23-130952.pdf (196.7 kB) (196.7 kB)

 
Sadzobník poplatkov
 sadzobnik-poplatkov.docx (51.2 kB) (51.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny (1).doc (40.5 kB) (40.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie súhlasu výstavby (znečisťovanie ovzdušia)
 IMG_20170731_0001.pdf (467.7 kB) (467.7 kB)

 
Navrh Uz. rozhodnutie
 navrh_uzemne_rozhodnutie (1).doc (45 kB) (45 kB)

 
Navrh na uzemne rozh.
 navrh_uzemne_rozhodnutie (1).doc (45 kB) (45 kB)

 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_kolaudaciu.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

 
čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.doc (20 kB) (20 kB)

 
protokol z ústneho konania pri kolaudácii
 protokol_kolaudacia.doc (32 kB) (32 kB)

 
prezenčná listina
 prezencna_listina.doc (42 kB) (42 kB)

 
stanovisko o vydanie povolenia odstrániť stavbu
 stanovisko_odstranenie.doc (24 kB) (24 kB)

 
stanovisko k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
 stanovisko_povolenie.doc (22 kB) (22 kB)

 
stanovisko k žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby
 stanovisko_umiestnenie.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

 
vyhlásenie o odbornom dozore
 vyhlasenie_dozor.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

 
zápisnica o prerokúvaní priestupku
 zapisnica_priestupok.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 
záznam z výkonu štátneho stavebného dohľadu
 zapisnica_SSD.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

 
zápis o povolení odstrániť stavbu
 zapis_odstranenie.doc (39 kB) (39 kB)

 
zápis o povolení stavby
 zapis_stavebne_konanie.doc (33 kB) (33 kB)

 
zápis k žiadosti o územné rozhodnutie na stavbu
 zapis_uzemne_konanie.doc (21 kB) (21 kB)

 
záväzné stanovisko o umiestnení stavby
 zavazne_stanovisko.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

 
záznam o kolaudačnom konaní
 zaznam_kolaudacia.doc (71 kB) (71 kB)

 
žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_odstranenie.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

 
žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_povolenie.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 ziadost_zmena.doc (28 kB) (28 kB)

 
žiadosť o zmenu užívania stavby
 zmena_uzivania_stavby.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (16.8 kB) (16.8 kB)

 
žiadosť o povolenie reklamného zariadenia
 ziadost_reklama.rtf (47.1 kB) (47.1 kB)

 
určenie otcovstva
 otcovstvo.doc (27 kB) (27 kB)

 
splnomocnenie - tlačivo
 splnomocnenie_tlacivo.doc (23 kB) (23 kB)

 
čestné vyhlásenie - tlačivo
 vyhlasenie_tlacivo.doc (21 kB) (21 kB)

 
žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad
 ziadost_o_znizenie_poplatku_za_komunalny_odpad.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 
oznámenie o poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - fyzické osoby
 oznamenie_o_poplatkovej_povinnosti_za_komunalny_odpad_fyzicke_osoby.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
oznámenie o poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - podnikatelia
 oznamenie_o_poplatkovej_povinnosti_za_komunalny_odpad_podnikatelia.doc (28 kB) (28 kB)

 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ Bošany

Základná škola

Kohézny fond

Vybudovanie zberného dvora

Vybudovanie zberného dvora TS Bošany-web-KŽP (1).pdf TS Bošany-web-KŽP (1).pdf (438.4 kB)

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka