Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje

Poloha


Riešené územie obce je vymedzené katastrálnymi hranicami obce. Územie obce Bošany pozostáva z troch katastrov. Zastavaná časť územia Malé a Veľké Bošany je kontinuálne previazaná, Baštín je vzdialený južne od Bošian cca 1 km. Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrom obcí Práznovce, Krušovce, Horné Chlebany, Nedanovce, Klátová Nová Ves, Krnča.

Obec sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Partizánske, od ktorého je vzdialené 10 km. Nadmorská výška obce sa pohybuje od 168 m n. m. - údolie rieky Nitry, do 240 m n. m. - najvyšší bod obce Baňa.

Bošany sa nachádzajú severovýchodne od Topoľčian, ktoré ťažiskom osídlenia regionálneho významu, vo vzdialenosti cca 3 km. Ťažisko sa vyznačuje vysokou hustotou obyvateľstva s intenzívnymi väzbami medzi jednotlivými centrami a ostatnými priľahlými obcami. Bošany sa nachádzajú pozdĺž Hornonitrianske sídelnej rozvojovej osi – Topoľčany – Partizánske – Prievidza. Obec leží cca 3 km od štátnej cesty I/64.

 

Rozloha


Rozloha obce je 1 446 ha. Priemerná hustota osídlenia je 296 obyvateľov na km2 (r.2001).

 

Charakteristika obce


Obec sa prvý raz spomína r. 1183, keď pápež Lucius vrátil tunajším desiatok nitrianskym kanonikom, ktorý im odobral arcibiskup Lukáč. Vznikla spojením Veľkých a Malých Bošian. Už roku 1183 časť obce s farou bola majetkom rodiny Bossányiovcov. Roku 1593 sa spomína Redek Bassan v majetkovom spore medzi rodinami Rudnayovcov, Bossányiovcov, Turcsányiovcov a Beznakovcov vedľa Malých a Veľkých Bošian. Význačne koželužne, patriace k najväčším v bývalom Uhorsku, založené v roku 1866, prevzal v roku 1929 Baťa.

Obec má charakter vidieckeho sídla s prvkami mestskej architektúry (sídlisko J. Kráľa) rozvíjajúceho sa pozdĺž rieky Nitry. Rozvoj priemyselného odvetvia v obci priniesol výrazne zmeny charakteru sídla.
Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel územno-správneho členenia Slovenska obec Bošany je charakterizovaná ako vidiecky priestor, centrum lokálneho významu, ktoré zabezpečuje komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Spadá do Topoľčianskeho ťažiska osídlenia, ktoré sa rozprestiera súčasne na území Nitrianskeho aj na území Trenčianskeho kraja v okresoch Bánovce nad Bebravou a Partizánske, definovaného Koncepciou územného rozvoja Slovenska, (KURS 2001).

Spôsobom pôvodnej zástavby sa obec radí medzi hromadné cestné dediny, nemá vytvorený centrálny zhromažďovací priestor. Obec pretína sieť štátnych ciest a to cesta č.II/593, č.III/06462, č.06463, č.III/06449 a č.III/06459. Obec je charakteristická nízkopodlažnou uličnou zástavbou rodinných domov a zástavbou výškových bytových domov – sídlisko J.Kráľa.

Dominanty obce: Medzi dominanty obce patrí veľký kaštieľ Bossányiovcov, stojaci na námestí Bošian, oproti obecnému úradu, kde mala rodina svoje pôvodné sídlo z čias románskych (vežovú kúriu). Zachovalou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Martina biskupa, ktorý sa prvýkrát spomína r. 1332.

Obec Bošany

Prvá zmienka o obci: 1183
Administratívne časti: Malé Bošany, Veľké Bošany, Baštín
Počet obyvateľov r.2006: 4214
Počet domov r.2006: 1240 (súp.čísiel)
Index vitality: 98
Dĺžka miestnych komunikácií: 17 km
Občianska vybavenosť: 4
Školy: 3 (1 ZŠ, 1 MŠ, 1 ZUŠ)
Plynofikácia: Áno, 100% obce, 95% prípojok
Vodovod a kanalizácia: Áno - 99% obce; ver. kanalizácia: áno -33%, dažďová kanal.: áno
Pôvodné činnosti: poľnohospodárstvo, garbiarstvo, kováčstvo
Prevažujúca činnosť: zamestnanosť
Najväčšia dominanta: Kostol sv. Martina, z r. 1776
Frekventované priezviská: Korec, Škvarenina, Halmo, Minarovič,
Počet obyv. so živnostenským: listom 87
Vlajka obce: vlajka obce

Rozvojové tendencie obce sú zamerané na podporu podnikania ponukou nových podnikateľských plôch, rozvoj bývania výstavbou rodinných a bytových domov v obci, na obnovu kultúrnych pamiatok, na rozvoj infraštruktúry a na skvalitnenie životného prostredia obce odkanalizovaním obce.


 

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej
budovy

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ Bošany

Základná škola

Kohézny fond

Vybudovanie zberného dvora


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
admin

webygroup

Úvodná stránka